ตลาดโลกเป็นโอกาสที่เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด และ CloudCommerce มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตในโอกาสที่ไม่มีข้อจำกัดนี้ โดยเราขับเคลื่อนภารกิจนี้ไปข้างหน้าโดยการให้สร้างสรรค์ระบบนิเวศที่รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมในหลายๆ ด้าน รวมถึงแพลตฟอร์มการขนส่งระหว่างประเทศ อีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ของเรารวมถึงการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับทุกด้านทั้งลูกค้า และพาร์ทเนอร์เพื่อให้มั่นใจว่ทุกฝ่ายาจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำงานจริงๆ โดยการทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ และนักศึกษาจะเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการผ่านงานในแต่ละวัน

คุณสมบัติ:

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
  • กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และชอบการสื่อสารกับผู้คน
  • สามารถเดินทางมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ของเราที่แจ้งวัฒนะ 14
  • สามารถสื่อสารภาษาไทยในระดับมืออาชีพทั้งในระดับพูดและเขียน
  • ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

  • เบี้ยเลี้ยง 200/วัน
  • อาหารกลางวันฟรี
  • กิจกรรมกีฬาต่างๆ
  • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน