ตลาดโลกเป็นโอกาสที่เติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีที่สิ้นสุด และ CloudCommerce มุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้กับธุรกิจขนาดเล็กและกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เติบโตในโอกาสที่ไม่มีข้อจำกัดนี้ โดยเราขับเคลื่อนภารกิจนี้ไปข้างหน้าโดยการให้สร้างสรรค์ระบบนิเวศที่รวมเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมในหลายๆ ด้าน รวมถึงแพลตฟอร์มการขนส่งระหว่างประเทศ อีคอมเมิร์ซ และแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์ของเรารวมถึงการสร้างพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับทุกด้านทั้งลูกค้า และพาร์ทเนอร์เพื่อให้มั่นใจว่ทุกฝ่ายาจะได้รับความพึงพอใจสูงสุด

นักศึกษาฝึกงานจะได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์การทำงานจริงๆ โดยการทำงานร่วมกับทีมงานที่มีความรู้ในด้านนั้นๆ และนักศึกษาจะเสริมสร้างทักษะในการแก้ปัญหาและการบริหารจัดการผ่านงานในแต่ละวัน

Tech team

 • Software Developer (PHP ,Laravel NodeJS/ReactJS)
 • Software Tester
 • UX/UI Designer

Fastship

 • Business Development & Key Account
 • Customer Service
 • Sales & Marketing
 • Retail and Franchise
 • Logistics Products
 • Logistics Operations
 • Accounting

Digital Design

 • Social Media Content Creator
 • Graphic Designer

Cloudmall (CNX or BKK)

 • International E-commerce executive
 • Product Acquisition

KOLLAB

 • Influencer Coordinator

คุณสมบัติ:

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้
 • กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้และชอบการสื่อสารกับผู้คน
 • สามารถเดินทางมาทำงานที่สำนักงานใหญ่ของเราที่แจ้งวัฒนะ 14
 • สามารถสื่อสารภาษาไทยในระดับมืออาชีพทั้งในระดับพูดและเขียน
 • ถ้าสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:

 • เบี้ยเลี้ยง 200/วัน
 • อาหารกลางวันฟรี
 • กิจกรรมกีฬาต่างๆ
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำเดือน