บริษัท ทัฟฟ์ จำกัด ผลิตกางเกงมวยส่งออกต่างประเทศ เป็นบริษัทในเครือของ CLOUDCOMMERCE COMPANY LIMITED

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • Monitor raw material จัดซื้อ
 • การประสานงานฝ่ายขาย และซัพพลายเออร์
 • จัดทำเอกสารทางบัญชีและจัดซื้อลงระบบPEAK
 • ทำหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต และส่งมอบงาน
 • งานอื่น ๆ ที่ได้ร้บมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • คุณสมบัติ

 • มีทักษะการประสานงาน และการสื่อสาร
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ทีดี/มีไหวพริบดีมีบุคลิกดี/มีทัศนคติที่ดีและความตั้งใจในการเรียนรู้
 • ความรับผิดชอบและทำงานเสร็จตามเวลา
 • สามารถทำงานได้หลายงานและอยู่ภายใต้ความกดดันสูงได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านสายการผลิต หรือโรงงาน เสื้อผ้า พิจารณาพิเศษ
 • สวัสดิการ

 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท
 • อาหารกลางวันฟรี
 • ที่จอดรถ
 • งานเลี้ยงประจำเดือน
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • กิจกรรมต่างๆ ตีแบด ฟุตบอล